Menu

Wananga landing Wananga landing
Undergraduate subject

Mātauranga Māori

05 October 2023
Develop an early childhood or primary teaching practice specialising in te reo and tikanga Māori.
APPLY NOW

Overview


Mātauranga Māori

Introduction

Mātauranga Māori is taught every two years with the next intake starting in 2025.

Mā te ara Mātauranga Māori kei Te Kura Whakangungu Kaiako koutou e whai mōhiotanga mō ngā mahi o te kaiako kei ngā whare kōhungahunga me ngā kura tuatahi, mai i te taumata reo 2 (51%+ te reo Māori). Ka oti tēnei tohu i a koe, kei a koe ngā pūkenga whakaako ki rō Kura Aunoa / Kura Auraki, kei reira e whakanuia ana te reo Māori me ōna tikanga, ngā mōhiotanga o ngā take kākanorua rua me ngā ahurea whakamana i te tipu mai o te tamaiti.

The Mātauranga Māori Initial Teacher Education pathway will equip you to work in whare kōhungahunga (early childhood) and/or kura tuatahi (primary) settings working at level 2 (51–80% te reo Māori immersion) or higher. A graduate of the Mātauranga Māori programme has the ability to work in bilingual English medium educational settings, where knowledge of te reo Māori me ōna tikanga, bicultural practice, and culturally empowering pedagogies are valued as a means to support child development.

Mātauranga Māori

What will my study involve?

 • He ako kei rō horopaki ako reo rua, kākanorua, he ako ā-whānau. He tohu tēnei mā te hunga e ngākau nui ana ki te whakapākari i ā rātou mōhiotanga ki te reo Māori me ōna tikanga. Hei te tau tuatoru o te tohu paetahi, he reo rumaki ngā akoranga katoa (81+ te reo Māori).

  Learn in a bilingual, bicultural, whānau-style atmosphere. This qualification is open to all who have a commitment to developing competence in te reo Māori me ōna tikanga. By the third year of the degree, the delivery is level 1 (81+% te reo Māori immersion).

 • He ako ā-rorohiko, ā-kanohi kitea hoki te momo ako, nā reira, ka taea te ako mai tawhiti. Heoi anō me matua tae ā-tinana ki ētahi wāhanga o ia tau, he noho marae ki te hau kāinga o Kāi Tahu ia tau.

  This is a mixed method style of delivery with content being available online, therefore there is the ability to learn from anywhere. Kanohi ki te kanohi (face-to-face) delivery will also be included in the programme through scheduled block wānanga each year and two noho marae each year.

 • Ko ngā wheako mahi ngaio, arā ngā akoranga 'Mana Ako', kei rō whare kōhungahunga me ngā kura tuatahi Māori he wāhanga matua kia mārama pū ki ngā āhuatanga o te horopaki ako me ngā mahi o te kaiako.

  Professional Practice Exploration experiences may occur in whare kōhungahunga (early childhood centres), bilingual primary, and kura kaupapa Māori settings throughout your degree.

Mātauranga Māori

Courses

Mātauranga Māori endorsement

For the endorsement in Ako: Bachelor of Teaching and Learning, complete the following courses:

Year 1

Year 2

Year 3

Plus a choice between Primary OR Early Childhood teaching:

Primary Teaching courses

Early Childhood Teaching courses

See more information on course occurrences and timetable groupings.

Te reo entry courses

A selection hui will occur alongside your whānau to evaluate your te reo Māori proficiency level.

 • For those with no or limited te reo Māori proficiency at entry, you will be guided to complete TREO110 OR AKOT110 in Summer School before starting the programme.
 • For those with some knowledge of te reo Māori (basic — conversational), you will follow the normal course programme outlined above including the Mana Reo courses.
 • For those with a high proficiency of te reo Māori, you may receive Recognition of Prior Learning for AKOM192.
 • For those with a high proficiency in te reo Māori me ōna tikanga, you may receive Recognition of Prior Learning for AKOM192, AKOM293, and/or AKOM394 (your ability will determine how many of these courses). Alternatively, you may take reo rumaki (Māori language immersion) Summer School courses in the second and third year of the degree to further strengthen your confidence and competence to teach in and through te reo Māori — TREO180 and TREO280.

How to apply

For details on entry requirements and the application process, see the Guide to Applying.

Mātauranga Māori

Career opportunities

Ko ngā pūkenga o te reo Māori me ōna tikanga, me ngā mātauranga Māori ētahi pūmanawa whakaharahara ki Aotearoa nei, he tino taonga mā tātou katoa. Ko ngā raukura o tēnei tohu, e kaha kōrero Māori ana, me ngā pūmanawa o te kākanorua, e kaha pīrangitia ana hei kaimahi ki Aotearoa me te ao whānui, nā ngā mōhiotanga maha, me ngā hononga ki ngā iwi taketake o te ao.

Ko ngā māramatanga o ngā tikanga rua, he tūāpapa pai mō ngā mahi kei ngā kaupapa here mātauranga, mahi kaitautoko whakaako me ētahi atu kaupapa ki te poipoi i ā tātou tamariki, mokopuna.

Kaiako with skills in te reo Māori and mātauranga Māori are highly valued in Aotearoa in both English medium and Māori medium settings.

Bicultural knowledge and competence is essential for work in educational policy, support services, and other fields that involve working with and for people.

Career pathways could include:

 • kaiako (teacher)
 • tumuaki (principal)
 • Māori language consultant
 • culturally responsive pedagogies leader/advisor.

Find out more about what you can do with a degree from UC.

Related brochures

Undergraduate Prospectus

Whakatairanga Ākonga

Download (application/pdf, 7 MB)
Download

International Prospectus

Download (application/pdf, 4 MB)
Download
Student stories
Privacy Preferences

By clicking "Accept All Cookies", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts.