Mātauranga Māori

  • Mātauranga Māori

Qualifications

Overview

Kia hiwa rā, kia hiwa rā.

E ngākaunui ana koe ki te reo Māori me ōna tikanga? E ngākaunui ana hoki, ki te poipoi i ā tamariki/mokopuna hei rangatira mō āpōpō? Ki te pērā, pānui mai.

Do you have a love for te reo Māori me ōna tikanga? Do you have a passion for empowering our tamariki/mokopuna to be tomorrow’s leaders? If you’ve answered yes to these pātai, keep reading.

Kei Te Whare Wānanga o Waitaha tētahi hōtaka hou kei Te Kura Whakangungu Kaiako kei raro i te maru o Te Kaupeka Ako. He tohu whakangungu kaiako mātauranga Māori. Ko te tūāpapa, ko te reo Māori me ōna tikanga, ko ngā āhuatanga ako Māori me ngā mātauranga Māori. He hōtaka tēnei ki te whakarite te kaiako whakangungu i ngā horopaki e rua, mō ngā pēpi-nohinohi kei rō ngā puna reo, kura kōhungahunga hoki, tae noa ki ngā tamariki o te kura tuatahi. Ko ngā marau matua e ārahi ana i tēnei tohu kaiako, ko Te Whāriki me ngā mātāpono o Te Aho Matua. Ko ngā tohu o ngā mata o te marama e arataki ana i te tohu nei, ko te Maramataka me ētahi atu mātauranga o te taiao te iho o te kaupapa.

Te Whare Wānangao Waitaha is offering a ground-breaking new Initial Teacher Education qualification which prioritises te reo Māori me ōna tikanga, and is founded on mātauranga Māori (Māori knowledge), Māori philosophies, and values. All courses are imbued with Māori knowledge and pedagogies to prepare kaiako for teaching in the early childhood or primary teaching sectors with bicultural competence. The two main curricula that guide the Mātauranga Māori endorsement are Te Whāriki and Te Marautanga o Aotearoa informed by the mātā pono of Te Aho Matua. The endorsement is guided by Te Maramataka Māori — ensuring traditional knowledge systems are at its core.

Mā te ara Mātauranga Māori kei Te Kura Whakangungu Kaiako koutou e whai mōhiotanga mō ngā mahi o te kaiako kei ngā whare kōhungahunga me ngā kura tuatahi, mai te taumata reo 2 (51%+ te reo Māori). Ka oti tēnei tohu I a koe, kei a koe ngā pūkenga whakaako ki rō Kura Aunoa (Auraki), kei reira e whakanuia ana te reo Māori me ōna tikanga, ngā mōhiotanga o ngā take kākāno rua me ngā ahurea whakamana i te tipu mai o te tamaiti.

The Mātauranga Māori Initial Teacher Education pathway will equip you to work in whare kōhungahunga (early childhood) and/or kura tuatahi (primary) settings working at level 2 (51-80% te reo Māori immersion) or higher. A graduate of the Mātauranga Māori programme has the ability to work in bilingual English medium educational settings, where knowledge of te reo Māori me ōna tikanga, bicultural practice, and culturally empowering pedagogies are valued as a means to support child development.

Contact us

Te Kura Whakangungu Kaiako | School of Teacher Education

Phone +64 3 369 3333
Email education@canterbury.ac.nz

Location
Level 5, Rehua building – see campus maps

Postal address
Te Kaupeka Ako | Faculty of Education
Te Whare Wānanga o Waitaha | University of Canterbury
Private Bag 4800
Christchurch 8140
New Zealand

Browse related subjects to Mātauranga Māori

Choose an area that you are interested in and learn how UC's extensive range of study options can let you study what you want to.

Harriet Abbott, Cashmere Primary School.

Primary Teacher Education

Teaching and learning is founded on meaningful interactions. Primary Teaching allows you to encourage and discover children's lifelong potential and make a ...

Students with animals

Cultural Studies

In Cultural Studies, you’ll analyse film, social media, graphic novels, art, fashion, sport, everyday activities, and many more, with the aim of understanding ...