Te Waka Pākākano

The role of Te Waka Pākākano | Office of Māori, Pacific & Equity

The role of Te Waka Pākākano is to help the university to support a learning environment which recognises and promotes Aotearoa New Zealand’s unique bicultural society.

Ko tā Te Waka Pākākano mahi ko te ārahi i Te Whare Wānanga o Waitaha whānui, otirā me matua tautoko i te taiao ako hai whakatairanga, hai whakamana hoki te hāpori tikanga rua o Aotearoa nei.

Te Waka Pākākano has the responsibility for:

Whakapā mai ki Te Waka Pākākano

Contact the Office of the Assistant Vice-Chancellor Māori, Pacific and Equity