Corban Te Aika

Ngāi Tahu

Kaiārahi | Faculty of Engineering
Te Ao Marama Rm102
Internal Phone: 91190