Assistant Vice-Chancellor Māori (AVC) - Vice-Chancellor's Office - University of Canterbury - New Zealand
AVC Māori Mr Darryn Russell
Mr Darryn Russell

Assistant Vice-Chancellor Māori (AVC)

Darryn Russell was appointed Assistant Vice-Chancellor Māori in April 2011.

The role of the Assistant Vice-Chancellor Māori

The role of the AVC Māori is to help the University in general and in particular in supporting a learning environment which recognises and promotes New Zealand’s unique bicultural society.

Ko tā te AVC Māori mahi ko te ārahi i Te Whare Wānanga o Waitaha whānui, otirā me matua tautoko i te taiao ako hai whakatairanga, hai whakamana hoki te hāpori tikanga rua o Aotearoa nei.

Mr Darryn Russell's background and brief Curriculum Vitae