Māori contacts

Key contacts

Sacha McMeeking

Kāi Tahu

Senior Lecturer
Head of School - Aotahi / Maui Lab Co-Director
Te Ao Marama Rm 145
Internal Phone: 92238

Jeanette King

Deputy Head of School - Aotahi / Leader of the Bilingualism Theme
Te Ao Marama 158
Internal Phone: 94140

Karen Murphy

Ngāti Maru

Aotahi School Administrator
Te Ao Marama 143
Internal Phone: 94147

Academic staff

Garrick Cooper

Ngāti Karaua (Hauraki) / Te Pirirākau (Tauranga Moana)

Senior Lecturer
Programme Co-ordinator
Te Ao Marama 157
Internal Phone: 92088

Teena Henderson

Kāi Tahu

Lecturer in Te Reo Maori
Te Reo Co-ordinator
Te Ao Marama 161
Internal Phone: 92237

Phillip Borell

Ngāti Ranginui / Ngāti Tūwharetoa

Lecturer in Te Maori and Maori Performing Arts
Te Ao Marama 162
Internal Phone: 95957

Hamuera Kahi

Ngāti Paoa / Tainui

Lecturer in Maori and Indigenous Studies
Te Ao Marama 159
Internal Phone: 92239

Komene Kururangi

Tauranga Moana, Te Whakatōhea, Ngāti Porou

Lecturer in Maori and Indigenous Studies
Te Reo Māori and Māori Performing Arts
Te Ao Marama 160
Internal Phone: 95946

Unaiki Melrose

Ngāti Kauwhata / Ngāti Raukawa

Tutor
Internal Phone: 92236

Adjunct staff

Patricia Wallace

Ngāti Porou

Adjunct Senior Fellow
Internal Phone: 92240

Jim Anglem

Adjunct Lecturer
Internal Phone: 92241

Maui Lab

Sacha McMeeking

Kāi Tahu

Senior Lecturer
Head of School - Aotahi / Maui Lab Co-Director
Te Ao Marama Rm 145
Internal Phone: 92238

Hamuera Kahi

Ngāti Paoa / Tainui

Māui Lab Co-Director
Te Ao Marama 159
Internal Phone: 92239